Forensic

Nasi biegli prowadzą analizy w zakresie informatyki śledczej. Dotyczą one kradzieży danych, zdrad małżeńskich itp.

Kim jest analityk informatyki śledczej?

Analitycy zajmujący się kryminalistyką komputerową odgrywają kluczową rolę w zespołach cyberbezpieczeństwa i dochodzeniowych.

Specjaliści ci specjalizują się w gromadzeniu i analizowaniu danych związanych z cyberatakami i nielegalną działalnością online. Stosują zaawansowane umiejętności wyszukiwania danych i analizy incydentów w przypadkach związanych ze szpiegostwem, zorganizowaną cyberprzestępczością, hakowaniem, oszustwami, terroryzmem oraz przechowywaniem i dystrybucją nielegalnych treści.

Skuteczni analitycy są zorientowani na szczegóły i biegli w wielu technologiach. Rozumieją standardy prawne, którymi kierują się dochodzenia karne i doskonale komunikują się. Podczas gdy niektórzy analitycy kryminalistyki cyfrowej pracują dla prywatnych firm, wielu znajduje pracę w organach ścigania.

Ciągła ewolucja zagrożeń cyfrowych przekłada się na duże zapotrzebowanie na analityków informatyki śledczej: Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS) przewiduje, że liczba miejsc pracy analityków bezpieczeństwa informacji wzrośnie o 33% w latach 2020-2030.

W ostatnich dziesięcioleciach postęp w dziedzinie informatyki śledczej usprawnił dochodzenia karne i dostarczył przekonujących zeznań w wielu procesach. W miarę jak analitycy kryminalistyczni komputerowi stają się coraz bardziej wyspecjalizowani, mogą wywrzeć trwały wpływ na proces dochodzeniowy w sprawach karnych.

Co robi analityk informatyki śledczej?

Analitycy informatyki śledczej pomagają w dochodzeniach w sprawie przestępstw i incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem. Często odzyskują ukryte, zaszyfrowane i usunięte informacje dla organów ścigania. Przestrzegają również łańcuchów dowodowych, aby chronić integralność danych i zapewnić ich dopuszczalność w sądzie.

Inne obowiązki obejmują oferowanie ekspertyz podczas postępowań sądowych na temat ważności dowodów cyfrowych. W niektórych przypadkach prowadzą lub uczestniczą w przesłuchaniach podejrzanych lub ofiar. Specjaliści z zakresu kryminalistyki cyfrowej pomagają również w przygotowaniu dowodów przed procesami karnymi.

Eksperci informatyki śledczej często pracują w systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Prywatne branże, takie jak usługi finansowe, technologie informacyjne i obronność, również zatrudniają tych specjalistów. Prywatnie zatrudnieni analitycy kryminalistyki cyfrowej pomagają wzmocnić wewnętrzne cyberbezpieczeństwo organizacji, opracowując zabezpieczenia chroniące przed włamaniami i innymi cyberprzestępstwami.

Zawód ten wymaga zaangażowania i elastyczności, ponieważ wielu ekspertów kryminalistyki cyfrowej pracuje przez wiele godzin, zwłaszcza podczas badania aktywnych spraw. W miarę zdobywania doświadczenia wielu analityków zajmujących się kryminalistyką komputerową szkoli nowo wschodzących specjalistów i młodszych członków zespołu.

Poniższe listy przedstawiają kluczowe umiejętności miękkie i twarde, których aspirujący analitycy kryminalistyki cyfrowej potrzebują, aby odnieść sukces.

Kluczowe umiejętności miękkie

Chęć uczenia się: technologia i techniki stosowane przez przestępców i hakerów szybko się zmieniają. Specjaliści zajmujący się kryminalistyką cyfrową muszą stale aktualizować i poszerzać swoją wiedzę, aby być na bieżąco w tej dziedzinie.
Zaangażowanie w rozwój zawodowy: najlepsi analitycy zajmujący się kryminalistyką komputerową dążą do wyższych poziomów wydajności poprzez ciągły rozwój, szkolenia i podnoszenie umiejętności.
Umiejętności komunikacyjne: Eksperci informatyki śledczej muszą skutecznie komunikować się zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, ponieważ ich praca często okazuje się kluczowa dla skutecznego ścigania cyberprzestępców.
Dbałość o szczegóły: Analitycy zajmujący się kryminalistyką cyfrową muszą stosować skomplikowane procesy do wyszukiwania poufnych danych. Te obowiązki wymagają dużego skupienia i dbałości o szczegóły.
Współpraca: analitycy komputerowi zajmujący się kryminalistyką zazwyczaj współpracują z zespołami innych specjalistów ds. bezpieczeństwa cybernetycznego i organów ścigania. Często dzielą się pomysłami i współpracują z innymi organizacjami, co czyni współpracę kluczową.

Kluczowe umiejętności twarde

Wiedza techniczna: Specjaliści informatyki śledczej wymagają zaawansowanej wiedzy na temat metod przechowywania danych cyfrowych, systemów operacyjnych, programowania, technik hakerskich i złośliwego oprogramowania.
Etyka: umiejętność etycznego postępowania z odzyskanymi i odzyskanymi danymi należy do najważniejszych umiejętności twardych, jakich potrzebuje analityk informatyki śledczej.
Zrozumieć prawo: eksperci ds. kryminalistyki cyfrowej muszą rozumieć prawne aspekty dochodzeń w sprawach karnych na poziomie co najmniej średniozaawansowanym.
Najlepsze praktyki: Praktyki łańcucha dowodowego mają kluczowe znaczenie dla obowiązków ekspertów kryminalistyki cyfrowej. Zdolni profesjonaliści muszą wykazywać się opanowaniem tych najlepszych praktyk.
Badanie najnowszych zagrożeń: analitycy komputerowi zajmujący się kryminalistyką muszą konsekwentnie prowadzić badania najnowszych trendów w zakresie zagrożeń i rozwiązań związanych z cyberbezpieczeństwem. Bycie na bieżąco pozwala tym specjalistom przewidywać nowe wydarzenia związane z cyberprzestępczością.